Tuesday, August 4, 2009

جنبش سبز می داند که همه ی کشورهای خارجی به فکر منافع خود هستند . ما از هیچ کشوری تقاضای کمک نداریم زیرا به توانایی جوانان خود ایمان داریم

جنبش سبز به هوش باشد که اگر چشم به اجنبی ها دوختید که بیایند برای ما دموکراسی برقرار کنن یا حق مون رو از ظالم بگیرن، مطمئن باشید که اونا فقط به فکر منافع خودشون هستند ... کما این که امریکا دولت ایران را به رسمیت شناخت ... ما جوانان ایران به توان خود ایمان داریم و نیازمند هیچ کمکی از هیچ کشور نخواهیم بود ... یکی از پایه های جنبش سبز ما استقلال است ...

استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی


posted by Sabz @ 10:28 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home