Friday, February 18, 2011

تقدیر از آسیب دیدگان سبز در تظاهرات


برای تو می نویسم ای جانباز سبز

عموما کسایی از سبزها که زندانی می شن و یا کسایی که شهید می شن، خیلی ازشون صحبت و تقدیر می شه ... با خانواده هاشون همدردی می شه ... اما از شمایی که در درگیری با نیروهای نظامی و لباس شخصی، آسیب دیده ای، کمتر صحبتی به میان می آید ...

می خواستم از این فرصت استفاده کنم و بگم که همه ی ما قدر فداکاری های بسیار بسیار ارزشمند شما رو می دونیم ...

ما همیشه خودمون رو جای شما می گذاریم که اگه مثلا یه سنگ از فاصله دور به سرمون یا بدنمون بخوره، و یا با باتوم بدنمون سیاه بشه و یا دست و پا و سرمون بشکنه، چه شرایط و حالی خواهیم داشت ...

دست و پای شما را می بوسیم و امیدواریم که سلامت باشید و پر قدرت و با روحیه بالا و پر امید، دست دیکتاتور ها رو از مملکتمان کوتاه کنیم

posted by Sabz @ 9:33 PM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home