Monday, February 21, 2011

نگرانم که این بار به جای دزدیدن شهید، مخفی اش کنند

در خبرها آمده بود که یک نفر در میدان هفت تیر در اعتراضات یک اسفند، شهید شده بود ... نگرانم که این بار مخفی اش کنند ... با توجه به این که بیمارستان ها و سردخونه ها و بهشت زهرا مال خودشونه

کسی که تیر می خوره، اگه زنده باشه، می برنش بیمارستان و اگه بمیره (در صورتی که نمرده باشه) به خاطر این که دوباره شلوغ نشه، ممکنه شبونه خاکش کنند ... ممکنه هم به خانواده اش بگن و حسابی تهدیدشون کنن که حرفی نزنن

اگه هم که مستقیم به سردخونه برده باشنش، دوباره می تونن همون سناریو رو پیاده کنن و بگن که کسی کشته نشده

نگرانم

posted by Sabz @ 12:53 AM  

4 Comments:

 • At February 21, 2011 at 1:24 AM , Blogger Tahereh said...

  من فیلم کشته شدن شهید دیروز رو در بالاترین دیدم وخیلی هم به هم ریختم چون واقعا وحشتناک بود ولی بعد از مدتی اصلا اثری از این فیلم هیچ جا نبود واقعا عجیبه.

   
 • At February 21, 2011 at 4:08 AM , Blogger Milad said...

  احتمالا به قضیه خود کشی جوانی در مترو مربوط میشه

   
 • At February 21, 2011 at 4:26 AM , Blogger ali ghassemi said...

  امیدوارم اینچنین نباشه ولی اگر هست و یک شهید سوم وجود دارد صدایش یکی دو ماه دیگه شاید در بیاد. تازمانی که بستگان آن شهید احتمالی مطمئن شوند که جزو بازداشتی ها نیست، زمان می برد.

   
 • At February 21, 2011 at 4:36 AM , Blogger alibaba said...

  فرست تجدید قوا به نیروهای سرکوبگر خیانت به خون شهدای سبز میباشد ، امروز وظیفه هر ایرانی با وجدان این است که تداوم اعتراضات علیه این رژیم خونخوار را ادامه دهد.تا آزادی راهی سخت در راه است ،این رژیم مانند مصر یا تونس نیست اینها سالهاست که سر در آخور بیت المال دارند و به این آسانی دست بر در نیستند. یک مشت انسانهای عقاب مانده که در آینده فقط در زباله دانی تاریخ جا خواهند داشت به نام اسلام به نام مذهب خنجر میزنند ، مذهب از ایران رخت بر بسته و این مهم نوید پیروزی ماست .آخوندیسم مرتجع به این مهم آگاه است و میخواهد با تمام قوا تا آنجا که بتواند این مرز و بوم را بچاپد.بر ماست که عزم را جزم کرده و بنیاد این نامرد به ناموس و وطن را ازجا بر کنیم . یک شاخه از درونه سیاهیه جنگل به سوی آفتاب فریاد میکشد که ما همگی سبزیم ، بیاید شاخه سبزی شویم بیاید یکصدا آزادی را حلقوم ستم دیده فریاد کنیم ، زنده باد آزادی مرگ بر دیکتاتور.

   

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home