Thursday, August 13, 2009

تصور کنید که به شما تجاوز شده بود

تصور کنید که شما در زندان بودید و به شما تجاوز شده است و حالا آزاد شده اید، و هم اکنون در ایران هستید ... چه کاری از شما ساخته است؟ لطفا خودتان را برای چند دقیقه به جای کسی بگذارید که به او تجاوز شده است

یک-1) عموما آدمها از گفتن این که در زندان به آنها تجاوز شده است خودداری می کنند. بنابراین احتمال این که این مساله را بازگو کنید کم است
دو-2) احتمالا شما را در زندان شدیدا تهدید کرده اند که اگر قضیه تجاوز را به کسی بگویید جان خود و خانواده تان در خطر است
سه -3) فرض کنید که شما با گفتن این که به شما تجاوز شده است و انتشار این خبر مشکلی ندارید و همچنین خطر تمام تهدیدهایی که شده اید را به جان می خرید! حال باید بررسی شود که شما به کجا می توانید شکایت کنید در ایران؟؟؟
الف) نیروی انتظامی؟؟؟ خیر چون امکان دستگیری مجدد وجود دارد
ب ) دادگاه و دادسرا؟؟ خیر چون باز هم احتمال دستگیری وجود دارد
ج ) مجلس؟؟ احتمالا گرفتن وقت ماه ها طول می کشد و بعد از آن هم مجلس شما را به قوه قضاییه ارجاع می دهد
د ) دولت؟؟ که با قوه قضاییه و وزارت اطلاعات و پلیس در ارتباط است و احتمالا شما مجددا دستگیر می شوید تا صدای شما به گوش کسی نرسد
ه ) مصاحبه با رادیوهای بیگانه؟؟ احتمالا شما اسم واقعی خود را نمی گویید ولی دولت شما را ردیابی می کند و مجددا دستگیر می شوید و صحت گفتگوی شما با رادیو مورد تردید قرار می گیرد چون از اسم واقعی استفاده نکردید ... اگه هم از اسم واقعی استفاده کنید، به زودی دستگیر می شوید
و ) پزشکی قانونی؟ شایعه شده است که پزشکی قانونی برای کسانی که مورد تجاوز در زندان قرار گرفته اند گواهی صادر نمی کند
ز ) با بیت رهبری تماس می گیرید ؟ ... بیپ(سانسور)شد

به همین خاطر شما به احتمال 99% بی خیال پیگیری این قضیه می شوید و این دقیقا همان چیزی است که مسئولین زندان می دانند و می خواهند!!

واقعا چه مرجع قانونی در ایران هست که بتوان روی آن حساب کرد که حق مظلوم را از ظالم بگیرد؟؟

posted by Sabz @ 1:44 AM  

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home