Tuesday, December 29, 2009

آهای لاریجانی! 6 ماهه به دنیا اومدی؟ اون از "تکذیب" سریع تجاوز در زندان ها بدون سند، این هم از حرف زدن راجع به عاشورا قبل از دیدن فیلم له شدن مردم

آهای لاریجانی! تو مگه 6 ماهه به دنیا اومدی؟ یادته تا قضیه تجاوز در زندان ها را شنیدی، ظرف نصف روز تکذیب کردی توی مجلس؟ حالا هم قبل از این که فیلم له شدن مردم زیر چرخ های پلیس در روز عاشورا در بیاد نشستی واسمون اشک تمساح می ریزی توی مجلس؟

posted by Sabz @ 3:28 PM   0 Comments

هوشیار باشید، کسانی پروژه حرمت شکنی عاشورا را کلید زده اند که پروژه ی پاره کردن عکس امام را کلید زده بودند.

همان طور که قبلا توسط سایت کلمه مطلع شده بودیم، رژیم که از پروژه ی پاره کردن عکس امام به قدر کافی توجه دیده بود، تصمیم گرفت که این بار پروژه حرمت شکنی عاشورا را کلید بزند ... به هوش باشید که اصلا راجع به این پروژه خبر رسانی نکنید تا آب به آسیاب رژیم ریخته نشود ... در عوض فیلم های و مقالات جنایات پلیس در روز عاشورا را تا می توانید در داخل ایران منتشر کنید و به خبرگزاری ها بفرستید تا روی رژیم، سیاه تر از قبل گردد.

مراسم هفتم و چهلم شهدای عاشورا را فراموش نکنید

posted by Sabz @ 3:11 PM   0 Comments

Friday, December 11, 2009

سجاد ساده دانشجوی برق 84 دانشگاه تهران را آزاد کنید


سجاد ساده که در جریان مراسم 16 آذر دستگیر شد، دانشجوی نجیب و فرهیخته برق 84 دانشکده فنی دانشگاه تهران است.

posted by Sabz @ 1:21 PM   0 Comments

Wednesday, December 9, 2009

سجاد ساده دانشجوی نجیب و نخبه دانشگاه تهران در تجمعات 16 آذر دستگیر شد
عکس جدیدی از سجاد ساده که در تجمعات 16 آذر دانشگاه تهران دستگیر شد
سجاد جان ... تا آزادی ات یک لحظه از پای نخواهیم نشست


posted by Sabz @ 11:38 AM   0 Comments

Monday, December 7, 2009

می دونید چرا فیلم های 16 آذر دیر آپلود می شه؟ به این دلیل:

سرعت خارق العاده اینترنت در ایران

posted by Sabz @ 5:57 PM   1 Comments

Sunday, December 6, 2009

یک استدلال ساده راجع به آرش حجازی و ندا

مزدوران دولتی می گن: چرا آرش حجازی به دوربین نگاه کرد ... اگه به دوربین نگاه کردن برای شما سرنخ می شه، باید خدمتتون عرض کنم که خود ندا هم به دوربین نگاه کرد ... آیا این دلیل می شه که ندا هم توی شهادت خودش دست داشته؟؟

posted by Sabz @ 11:17 AM   0 Comments